เกี่ยวกับเราAbout us

บริษัท คูลเลอร์เทค จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทฯ ผู้นำด้านการผลิตสินค้าเครื่องทำความเย็นในประเทศไทยที่ผลิตคอล์ยเย็น คอล์ยร้อน ภายใต้ตราสินค้า “ACKU” และคอนเดนซิ่งยูนิต ภายใต้ตราสินค้า “Kuhler Box” เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์กระจายสินค้า ตู้แช่ ห้องแช่แข็ง ห้องเย็นเก็บสินค้าทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เพื่อเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าต่างๆ เช่น อาหารทะเล ผัก ผลไม้ ยาและสารเคมี ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิคงที่และเหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าได้อย่างดีที่สุด
We is dedicated to customer satisfaction and serving it's customers with their refrigeration and cold storage needs. We design commercial and industrial refrigeration systems for customers throughout Thailand

We pride ourselves on our customer service and the best technical support in the industry. Whether you are looking for a small part or help on the design of a refrigeration system, we will go the extra mile to ensure your satisfaction.Our infrastructure also includes several leading producers of wide range of recognized manufactures as Copeland, Bitzer, Bock, Danfoss, O&F, Alco, LAE, EBM, Inline, GEA, and etc. Today our dedication to supply the high quality refrigeration equipment accompanied with prompt and reliable service after sale has enabled us in establishing our name and reputation in this market sector.We provide the optimal refrigeration solution at the best value.