ท่อ :     ท่อทองแดง  I ท่อสแตนเลส

ฟิน :     ฟินอลูมิเนียม I ฟินอลูมิเนียมเคลือบ I ฟินอลูมิเนียมเคลือบพิเศษ I ฟินทองแดง

เคสซิ่ง : เคสซิ่งอลูมิเนียมแม็กนีเซียม I เคสซิ่งกัลวาไนซ์สตีล I เคสซิ่งสแตนเลส 304